باکس سانترال KX-NS500

سانترال پاناسونیک KX-NS500 یک سانترال تحت شبکه یا مرکز تلفن IP می باشد. سانترال KX-NS500 پاناسونیک درای ظرفیت اولیه 6 خط شهری با کالر آیدی ، 2 داخلی دیجیتال(+2 داخلی DXDP) و 16 داخلی آنالوگ و 2 کانال همزمان منشی تلفنی(دیزا)میباشد. - روی شلف KX-NS500 میتوان 12 خط شهری آنالوگ یا 6 خط شهری آنالوگ + 1 خط شهری E1/PRI (خطوط 30 پورتی 5 رقمی) و همچنین 64 پورت شهری سیپ ترانک SIP TRUNK(خطوط شهری تحت شبکه 5 رقمی ) و 168 داخلی ر(مجموع خطوط داخلی آنالوگ، دیجیتال وIP) را دارا باشد. سانترال KX-NS500 پاناسونیک با افزایش شلف ها(KX-NS520) به ظرفیت نهایی64 پورت شهریSIP TRUNKسیپ ترانک ، 48خط شهری آنالوگ، 120 کانال e1 و 288 (مجموع خطوط داخلی آنالوگ، دیجیتال وIP)داخلی قابل ارتقا می باشد.- سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-NS500 دارای 3 قسمت جای کارت میباشد که به صورت زیر میباشد: 1-کارت های مخصوص مینبرد که شامل کارت DIGITAL SIGNAL PROCESSOR)DSP)،کارت SD MEMMORY و کارت EXPANSION میباشد- 2-کارت های مخصوص خطوط شهری و در باز کن( 1جای خالی برای خطوط شهری و 1 جای خالی مخصوص کارت درب باز کن )- 3-کارت های مخصوص خطوط داخلی دیجیتال ، آنالوگ وهایبرید(1 جای خالی مخصوص خطوط داخلی)-
تولید کننده: Panasonic
شناسه کالا در انبار: PANA_PBX_KX-NS500
تماس برای قیمت

لایسنس مخصوص سانترال پاناسونیکKX-NS500

 

 

لایسنس های مخصوص SIP hardware/software phone(تلفن یا نرم افزارسیپ ساپورت از هر برندی جز پاناسونیک)

(الزام به داشتن کارت DSP)

-  لایسنس 1پورت داخلی SIP EXTAION                     مدل KX-NSM701

 -لایسنس 5 پورت داخلی SIP EXTATION                   مدل KX-NSM705

- لایسنس 10پورت داخلی SIP EXTATION                  مدل KX-NSM710

-لایسنس 20 پورت داخلی SIP EXTATION                 مدل KX-NSM720،

لایسنس های مخصوص تلفن های تحت شبکه پاناسونیک مدل های (KX-NT/UT/HDV/NTV)(الزام به داشتن کارت DSP)

 -لایسنس 1پورت داخلی   IP Extation Panasonic                            مدلKX-NSM501

-لایسنس 5پورت داخلی    IP Extation Panasonic                             مدلKX-NSM505

-لایسنس 10پورت داخلی  IP Extation Panasonic                              مدلKX-NSM510

-لایسنس 20پورت داخلی IP EExtation Panasonic                          مدلKX-NSM520

لایسنس های مخصوص تلفن نرم افزاری پاناسونیک(الزام به داشتن کارت DSP)

-لایسنس 1پورتیPanasonic IP Software Phone               مدل KX-NSM201

-لایسنس 5پورتیPanasonic IP Software Phone               مدلKX-NSM205

-لایسنس 10پورتیPanasonic IP Software Phone            مدل KX-NSM210

-لایسنس 20پورتیPanasonic IP Software Phone            مدلKX-NSM220

 

لایسنس های مخصوص ترانک  SIP/H.323،(الزام به داشتن کارت DSP)

لایسنس 2پورتی                                     مدل KX-NSM102

لایسنس 4پورتی                                      مدل KX-NSM104

لایسنس8 پورتی                                      مدل KX-NSM108،

لایسنس 16 پورتی                                  مدل KX-NSM116

لایسنس مخصوص UM(ضبط مکالمات و صندوق صوتی)(الزام به داشتن کارت DSP+SD)

-لایسنس فعال سازی 2 پورت ضبط مکالمات                                  مدلKX-NSMU002

-لایسنس فعال سازی 2 پورتی  صندوق صوتیKX-TVM             مدل KX-NSM102

-لایسنس فعال سازی 4 پورتی  صندوق صوتیKX-TVM             مدل KX-NSM104